کرونا ابر قدرتی را از آمریکا خواهد گرفت

، رضا معممی مقدم بعد از ظهر امروز در مراسم تجلیل از مبلغان جهادی استان کرمانشاه در عرصه سلامت و مقابله با ویروس که در آستان مقدس امامزاده ابراهیم شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: یک ابر چالش قرن ۲۱ است که الگوهای رفتاری، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی…

Latest News

Related articles