کرونا ۸ البرزی دیگر را به کام مرگ کشید

محمد فتحی در گفتوگو با با اشاره به آخرین وضعیت در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستانهای استان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۲ نفر بستری شدند. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۳۹ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در…

Latest News

Related articles