کسب کرسی جهانی برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری ایران

برای اولین بار در تاریخ، دوچرخه سواری ایران با حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک صاحب یک کرسی مهم جهانی و یک کرسی آسیایی کسب شد. ، نشست وبیناری فدراسیون جهانی دوچرخه سواری امروز دوشنبه برگزار شد و در پایان این جلسه اتفاقی درخشان در…

Latest News

Related articles