کسب یک امتیاز در زمین حریف نتیجه بدی نیست

، مجتبی حسینی عصر جمعه پس از تساوی بدون گل تیمش برابر گلگهرِ عنوان کرد: در هفته چهاردهم تیمها شناخت خوبی از هم دارند و میدانستیم اینجا یک بازی دشواری داریم. وی ادامه داد: با توجه به اینکه تیم گلگهر یک خط حمله خیلی قوی دارد و فلسفه سرمربی گلگهر…

Latest News

Related articles