کسری تجاری آمریکا رکورد زد / کسری تجاری با چین همچنان در حال رشد

به نقل از سیانبیسی، کسری تجاری آمریکا در ماه مارس در حالی رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند که مصرفکنندگان آمریکایی با استفاده از پولهایی که دولت طی بستههای مالی بزرگ کرونایی بین آنها توزیع کرده، باعث بالا رفتن تقاضا برای کالاهای خارجی شدهاند. طبق…

Latest News

Related articles