کشف «مشک ماری» در سواحل خلیج فارس

، مهرداد مشوق صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح کشفیات قاچاق سوخت در میناب بیان داشت: مأموران پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی شهرستان میناب در اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی با انجام کار اطلاعاتی و گشت زنی های هدفمند از قصد…

Latest News

Related articles