کشف کارگاه غیر مجاز تولید خامه در اردبیل/یک تن خامه توقیف شد

محسن ارزنلو در گفتوگو با اظهار کرد: یک باب کارگاه غیر مجاز تولید خامه توسط کارشناسان حوزه معاونت غذای دانشگاه علوم پزشکی استان شناسایی شد که طی بازرسی و عملیات انجام شده بیش از یک تن خامه تقلبی کشف و توقیف شد. وی همچنین افزود: پیرو گزارش مردمی مبنی…

Latest News

Related articles