کشف ۱۱۰۰ مورد تخلف صنفی در گرمسار/ نظارت بر بازار تشدید شد

زهرا پازوکی در گفتگو با ، درباره اقلام اساسی و همچنین تخلفات صنفی این حوزه با اشاره به اینکه در ۱۱ ماه گذشته شش هزار و ۱۰۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرهای تابعه گرمسار انجام شد، اظهار داشت: در این بازرسیها ۸۶۸ پرونده صنفی با یک هزار و ۱۰۱…

Latest News

Related articles