کشف ۹ فقره انواع سرقت در اسدآباد

، سرهنگ افشین یاری اظهار داشت: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه، اجرایی کردن راهکارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنین کنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت نیز در شهرستان اجرا شد. وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای خاص…

Latest News

Related articles