«کوزوو» بهزودی مقابل دوربین بهرام بدخشانی میرود

فیلم سینمایی «کوزوو» در ژانر کمدی به کارگردانی میثم هاشمی طبا به زودی مقابل دوربین بهرام بدخشانی میرود. به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم سینمایی «کوزوو» به کارگردانی میثم هاشمی طبا و تهیهکنندگی حسن کلامی آخرین روزهای پیش تولید را سپری میکند و به…

Latest News

Related articles