گام نخست اجرای معاهده پاریس فردا با امضای یک قرارداد کلید میخورد

مدیرعامل یک پالایشگاه گازی گفت: جمع آوری گازهای مشعل با کمک شرکت های داخلی نخستین گام برای تحقق اجرای معاهده پاریس است. به نقل از وزارت نفت، محمود امیننژاد، مدیرعامل یک پالایشگاه گازی گفت: در طرح جمعآوری و انتقال گازهای ارسالی به مشعل حدود ۶۰۰…

Latest News

Related articles