گردشگری درون مرزی نقطه ضعف گردشگری یزد

یزدـ دبیر کانون تفکر گردشگری دانشگاه یزد، گردشگری درون مرزی را نقطه ضعف گردشگری یزد دانست و گفت: این نقص باید در راستای توسعه این صنعت برطرف شود. محمدمهدی شرافت در گفتگو با اظهار داشت: همه نگاهها نباید به سمت گردشگری خارجی باشد زیرا در شرایط ویژه…

Latest News

Related articles