گردش مجازی در کلیسای تاریخی «چوپان جلفا»

، در این روزهای کرونایی که بسیاری از مردم برای جلوگیری از شیوع ویروس از انجام مسافرت خودداری میکنند سفری مجازی به کلیسا چوپان جلفا داریم. این کلیسا در هفت کیلومتری غرب شهر جلفا در نوار ساحلی رود ارس قرار گرفته است. ساختمان کلیسا از خارج مربعی شکل و…

Latest News

Related articles