گروههای فلسطینی بر لزوم برگزاری انتخابات در «قدس» تأکید دارند

عضو جنبش مقاومت اسلامی «حماس» تأکید کرد: گروه های فلسطینی جملگی بر لزوم برگزاری انتخابات ملی در قدس اشغالی تأکید دارند. به نقل از فلسطین الیوم، عزت الرشق، عضو جنبش مقاومت اسلامی حماس سخنانی را در خصوص برگزاری انتخابات ملی فلسطین مطرح کرد. بر اساس…

Latest News

Related articles