گزارش تخلف دولت ازاجرای قانون لغو تحریمها به قوه قضائیه ارسال شد

، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تخلف در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران به قوه قضائیه موافقت کردند. کمیسیون امنیت ملی…

Latest News

Related articles