گفتمان زیستمحیطی نقل مجالس و محافل شود/ لزوم تلاش برای نجات زمین

، امیرحسین ولیان شامگاه یکشنبه در مراسم ساعت زمین به میزبانی یکی از اماکن گردشگری شاهرود ضمن بیان اینکه هشت هزار سال تمدن خطه شاهرود و بسطام سرسبز را مدیون قله شاهوار هستیم، ابراز داشت: در شهری زندگی میکنیم که علیرغم دارا بودن سرآمد فرهنگ زیستمحیطی…

Latest News

Related articles