گفتگوهای سهجانبه مصر، اردن و عراق در «امان» برگزار شد

به نقل از سومریه نیوز، گفتگوهای رسمی میان هیأت های عراقی و اردنی درحالی در «امان» برگزار شد که هیأت مصری نیز از طریق ویدئو کنفرانس در این گفتگوها شرکت کرد. بر اساس این گزارش، در این گفتگوها خالد بتال، وزیر برنامه ریزی عراق، از تمایل کشورش برای…

Latest News

Related articles