یادی از مردان نکونامی که سال ۱۳۹۹ عروج کردند

، گروه دین و آئین، نگار احدپور: سال ۱۳۹۹ با شیوع گسترده ویروس سال تلخی بود. حدود یک سال از شیوع ویروس در جهان میگذرد و با وجود تلاش دولتها و پزشکان، هر روز بر شمار قربانیان این ویروس مرگبار اضافه میشود. اگرچه غم از دست دادن عزیزان در هر جای دنیا سخت…

Latest News

Related articles