«یاد خدا» و بررسی موضوعی مفاهیم قرآنی و سیره اهل بیت(ع)

، برنامه «یاد خدا» به تهیه کنندگی مهدی حسین زاده کاری است از گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما، قریب یک دهه است سعی دارد موضوعات مختلف دینی و اجتماعی از مفاهیم ناب قرآنی را از زبان کارشناسان خُبره تقدیم نگاه مخاطبان کند. این برنامه از شنبه الی…

Latest News

Related articles