یورش شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب به چندین وزارتخانه یمن

شبه نظامیان وابسته به گروه «شورای انتقالی جنوب» به ساختمان چندین وزارتخانه دولت مستعفی یمن در شهر عدن واقع در جنوب این کشور حمله کردند. به نقل از الجزیره، گروههایی مسلح وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن که از حمایت امارات برخوردار است، روز یکشنبه به…

Latest News

Related articles