یورش شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب یمن به چندین وزارتخانه در عدن

شبه نظامیان وابسته به گروه «مجلس انتقالی جنوب» تحت الحمایه امارات به چندین ساختمان وزارتخانههای دولت مستعفی یمن در شهر عدن وافع در جنوب این کشور حمله کردند. به گزارش خببرگزاری مهر، گروههایی مسلح وابسته به «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی…

Latest News

Related articles