یکی از قدرتهای برتر پهپادی جهان هستیم

، امیر سرتیپ امیر حاتمی در برنامه تیتر امشب در خصوص دستاوردها و توانمندیهای دفاعی در چهار دهه گذشته، اظهار داشت: پیش از انقلاب آمریکاییها اجازه ورود فناوریهای دفاعی را به کشور نمیدادند و اگر کارخانهای هم بود فناوری خاصی در این کارخانهها به کار برده…

Latest News

Related articles