یک زن و شوهر در شهرستان کوثر دچار سوختگی شدند

؛ این حادثه در ساعت ۱۵:۴۸ امروز سهشنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، رخ داده و طی تماسی که با اورژانس شهرستان کوثر انجام گرفته، یک مورد حادثه انفجار گاز شهری در منزل مسکونی گزارش شده است. این منزل مسکونی واقع در گیوی پایین، میدان امام بوده و پس از اعلام محل…

Latest News

Related articles