یک فرمانده ارتش ملی لیبی ترور شد

منابع رسانه ای از ترور «محمود الورفلی» یکی از فرماندهان ارتش ملی لیبی در شهر «بنغازی» خبر می دهند.

Latest News

Related articles