یک میلیارد ریال برای مرمت بافت تاریخی روستای کریک اختصاص یافت

، مجید صفایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای حفظ بافت قدیم روستای کریک، جذب اعتبار بیشتر انجام شده و مرمت خانههای قدیمی بافت تاریخی کریک در دستور کار قرار دارد. وی بیان داشت: در این راستا، حمایت از سرمایهگذاران برای ایجاد برمگردی در…

Latest News

Related articles