۱۰۰۰ بسته پوشاک بین کودکان محروم گلستان توزیع می شود

، فرشته کابوسی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در قالب پویش ایران همدل موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران حدود هزار دست پوشاک ویژه کودکان تحت پوشش بهزیستی اهداء که تحویل این اداره کل شده است. وی افزود: ارزش ریالی این بسته چهار…

Latest News

Related articles