۱۰۰ سایت روستایی در زنجان افتتاح می شود

زنجان-فردا(دوشنبه)با حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰۰ سایت روستایی در زنجان افتتاح میشود. ، فردا (یکشنبه) و با حضور وزیر ارتباطات ۱۰۰ سایت اینترنتی روستایی افتتاح می شود و با راه اندازی این سایت ها، ۱۵ هزار خانوار و ۲۵۰ مدرسه…

Latest News

Related articles