۱۰۸ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شده اند/ فوت ۹ بیمار

، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۰۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به گفت: ۶۷ نفر از این افراد در بخشهای درمانی بیمارستانهای قم بستری شدهاند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با…

Latest News

Related articles