۱۰ درصد روستاهای لالی هنوز از داشتن آب محروم هستند

، علیرضا ورناصری ظهر امروز جمعه در جلسه شورای برنامهریزی این شهرستان لالی، به مظلومیت و محرومیت این شهرستان اشاره کرد و گفت: همه جا برای بارش باران دعا میکنند ولی در لالی مردم با مشکلاتی نظیر بیآبی مواجه میشوند. وی با بیان اینکه ۱۰ درصد روستاهای…

Latest News

Related articles