۱۱ ترتیل خوان قرآن کریم از ۹ کشور جهان به رقابت پرداختند

، اولین روز از مسابقات بینالمللی قرآن با اجرای هفت شرکت کننده شامگاه دیروز شانزدهم اسفند ماه در سالن حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد. هفت شرکت کننده از کشورهای سوریه، مصر، عراق، هلند، اندونزی، لبنان و ایران در رشته ترتیل به رقابت پرداختند. احسان…

Latest News

Related articles