۱۲محور اصفهان توفانی است/ممنوعیت تردد غیرضروری درمحورهای مواصلاتی

اصفهان- رئیس مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان گفت: در حال حاضر در ۱۲ محور استان اصفهان وزش توفان همراه با گرد و خاک وجود دارد. مریم تاکی در گفتوگو با با اشاره به آخرین وضعیت محورهای استان اصفهان با توجه به وزش باد اظهار…

Latest News

Related articles