۱۲۰۰ بازیکن برای حضور در تیم والیبال نوجوانان ۱۴۰۱ ثبتنام کرد

و به نقل از فدراسیون والیبال، میلاد تقوی در نشست آنلاین هیاتهای استانی با محوریت ایجاد هماهنگی برای انتخاب تیم نوجوانان سال ۱۴۰۱ که امروز (دوشنبه) برگزار شد، افزود: سال سختی به رغم کمبودها و سختیها به دلیل شرایط کرونایی در کشور داشتیم اما والیبال…

Latest News

Related articles