۱۲ فروردین صدای رسای « آری» ایرانیان به جهان مخابره شد

، هادی حق شناس به مناسبت ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران اظهارکرد: انقلاب اسلامی ایران از ابتدای حرکت خود همواره اتکا به قدرت و همراهی مردم را به عنوان موتور محرک و اصلی لاینفک مورد توجه قرار داده و تا امروز بواسطه این همراهی به عنوان سرمایه بزرگ…

Latest News

Related articles