۱۲ فروردین طلیعه استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در اطلاعیهای به شرح زیر ۱۲ فروردین را طلیعه استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: بسم الله الرحمن الرحیم یوم الله ۱۲ فروردین، طلیعۀ استقرار نظام جمهوری اسلامی و سرآغاز حاکمیت مردم سالاری دینی به…

Latest News

Related articles