۱۳ فروردین اتراق در فضاهای سبز شهرهای آذربایجانشرقی ممنوع است

تبریز- سخنگوی ستاد کرونای استان آذربایجان شرقی گفت: به منظور مدیریت روند افزایشی کرونا در روز ۱۳ فروردین هر گونه تجمع و اتراق در فضاهای سبز شهرهای استان ممنوع است. ، علیار راستگو اظهار کرد: تعداد بسترهایی کرونایی در بیمارستانهای استان از ۳۷۷ نفر در…

Latest News

Related articles