۱۶ نفر مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم بستری شدند/روز بدون فوتی

، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۲۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به گفت: ۱۶ نفر از این افراد در بخشهای درمانی بیمارستانهای قم بستری شدهاند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با…

Latest News

Related articles