۱۸ نفر مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم بستری شدند/ فوت یک نفر

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به پذیرش ۲۵ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم، گفت: ۱۸ نفر از این افراد در بخشهای درمانی بیمارستانهای قم بستری شدهاند. به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۲۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در…

Latest News

Related articles