۲۲ درصد از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی تحت پوشش سیستم آبیاری نوین

، غلامرضا قوسی عصر یکشنبه در جلسه ستاد سازگاری با کم آبی خراسانجنوبی اظهارکرد: بر اساس الزامات سند سازگاری با کم آبی باید چاههای آب کشاورزی کنتورگذاری شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه کنتورگذاری در گذشته به صورت رایگان انجام میشد،…

Latest News

Related articles