۲۵ درصد قراردادهای صنعتی در حوزه کامپیوتر و مدیریت داده است

به نقل از دانشگاه امیرکبیر، حسین حسینی تودشکی در مراسم تفاهم نامه میان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه اردکان گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در برنامه راهبردی خود خط سیر جدیدی را دنبال میکند که نتیجه آن دستیابی به دانشگاه…

Latest News

Related articles