۲۵ گردشگر دماوند و فیروزکوه ۷۲ ساعت برای ترک این شهرها فرصت دارند

دماوند- رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری دماوند و فیروزکوه با اشاره به حضور ۲۵ گردشگر در اقامتگاه های این ۲شهرستان گفت: مسافران از زمان اعلام رنگ نارنجی۷۲ساعت برای ترک این شهرها فرصت دارند. شریفی افزود: از فعالان گردشگری درخواست شده با توجه به…

Latest News

Related articles