۲ ایستگاه تبسنجی در ورودی شهر اسفراین مستقر میشوند

سرهنگ مجید یگانه پور در گفتگو با اظهار کرد: با توجه به تغییر رنگ شهرستان اسفراین از زرد به نارنجی، شاهد تشدید و استقرار دو ایستگاه تب سنجی در ورودیهای شهر (میدان مادر و میدان پهلوان کشوری) خواهیم بود. فرمانده انتظامی اسفراین ادامه داد: منع تردد…

Latest News

Related articles