۲ کارخانه تولید دارو در دامغان فعالیت میکنند/ ارتقای ظرفیت تولید

علی اکبر علیزاده برمی در گفتوگو با ، در حاشیه مراسم افتتاح یک کارخانه تولید مواد مورد نیاز داروسازی با بیان اینکه دامغان قطب داروهای شیمیایی و گیاهی در کشور میشود، تاکید کرد: ظرفیتهای لازم در این شهرستان برای رشد و توسعه به ویژه در زمینه تولید مواد…

Latest News

Related articles