۳۰۰۰ تن روغن خوراکی در سطح بازار استان ایلام توزیع شد

رضا محمد رحیمی در گفتگو با اظهار کرد: به نسبت جمعیت استان در بحث روغن در چند ماه اخیر نزدیک به سه هزار تن روغن از طریق سهمیههای تنظیم بازار و شرکتهای پخش و شبکه فروش جذب و در بازار توزیع شده است. وی افزود: نزدیک به ۱۲۰ نقطه منتخب در سطح استان برای…

Latest News

Related articles