۳۰۰ جانباز ورزشکار در شاهرود تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

، محمد جلالی ظهر دوشنبه در نشست شورای ورزش همگانی شاهرود به میزبانی فرمانداری ضمن بیان اینکه ۳۰۰ ورزشکار جانباز در این شهرستان تحت پوشش بیمه، هستند، بیان کرد: در سالهای اخیر خوشبختانه شرایط ورزش این قشر به خوبی تسهیل شده است. وی با بیان اینکه هم…

Latest News

Related articles