۳۰۰ همزمان با سفر رئیس دستگاه قضا به گیلان زندانی آزاد شدند

رشت- ۳۰۰ زندانی، زندان های استان گیلان همزمان با سفر رئیس دستگاه قضا به استان آزاد شدند. ، امروز (پنجشنبه) همزمان با سفر «آیت الله رئیسی» رئیس دستگاه قضا و هیئت همراه به استان گیلان ۳۰۰ زندانی زندانهای استان آزاد شدند. با همکاری و برنامه ریزی ستاد…

Latest News

Related articles