۳۶ ماهواره اینترنتی «وان وب» به فضا رفتند

به نقل از دیلی میل، شرکت انگلیسی وان وب، ۳۶ ماهواره مخابراتی به مدار زمین فرستاد. این شرکت که رقیب اینترنت ماهوارهای اسپیس ایکس (پروژه استارلینک) به حساب میآید، قصد دارد اینترنت را برای مناطق دورافتاده جهان فراهم کند. ماهوارههای اینترنتی مذکور از…

Latest News

Related articles