۳۷ نفر مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم بستری شده اند/فوت ۲نفر

، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۴۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به گفت: ۳۷ نفر از این افراد در بخشهای درمانی بیمارستانهای قم بستری شدهاند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با…

Latest News

Related articles