۳ روستای قرآنی منتخب خراسان شمالی معرفی شدند

و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، حسین فرخنده اظهار کرد: هیئت انتخاب روستاهای قرآنی در استان با برگزاری نشستی و با توجه به شاخصهها در دو بخش عمومی و تخصصی طرح ملی «انتخاب روستای قرآنی ایران»، روستای بام از شهرستان…

Latest News

Related articles