۳ رکورد جدید در فولاد امیرکبیر کاشان به ثبت رسید

، حمیدرضا فضل الهی اظهار داشت: شرکت فولاد امیرکبیر کاشان یکی از شرکتهای وابسته فولاد مبارکه است و این شرکت موفق شد در سال ۹۹ در خط اسیدشویی رکورد ۲۳۲ هزار و ۴۵۴ تن را به ثبت برساند. رکوردی که در سال ۹۸ برابر با ۱۸۸ هزار و ۴۰۴ تن بوده است و رکورد جدید…

Latest News

Related articles