۳ محور مواصلاتی اصفهان مسدود است / نشست آسفالت کنارگذر شرق اصفهان

سرهنگ اصغر زارع در گفتوگو با با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان اصفهان با توجه به بارشهای ۲۴ ساعت اخیر در استان اصفهان اظهار داشت: به دلیل نشست آسفالت کنار گذر شرق استان اصفهان در محدوده کمشچه و احتمال ایجاد خطر برای خودروهای در حال تردد…

Latest News

Related articles